Back to top
Share

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ-MARKETPLACE MYPLACEUP

Ημερ. Τροποποίησης 20.12.2022

Οι Όροι και Προϋποθέσεις σε αυτό το έγγραφο,περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

  1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 

Η παρούσα ιστοσελίδα  « www.myplaceup.com » (“Ψηφιακή πλατφόρμα MyPlaceUp“) ανήκει σε και διαχειρίζεται από ή εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία  

«Α.Ι. ΤΖΙΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 

με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 200, ΤΚ 12241

τηλ.: 210 3457182 e-mail: info@myplaceup.com 

νόμιμα καταχωρημένη στην Ελλάδα 

με αριθμό ΓΕΜΗ 125584302000 και ΑΦΜ 800494716 (“εμείς/εμάς/η εταιρεία“).

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση του ηλεκτρονικού Ιστοτόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού που ενδιαφέρεται για την αγορά προϊόντων οικιακού εξοπλισμού από διακεκριμένες εταιρείες του χώρου. 

Στον συγκεκριμένο Ιστότοπο λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης που επιτρέπει σε Εμπόρους / Κατασκευαστές / Εισαγωγής οικιακού εξοπλισμού  («Πωλητές») που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της εταιρείας να καταχωρούν και να ενημερώνουν για τα προϊόντα τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν ανεξάρτητοι πωλητές, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους ηλεκτρονικά απολαμβάνοντας προγράμματα προσφορών. 

Οι Πωλητές καθορίζουν την τιμή, την πολιτική αποστολής / επιστροφών, υπαναχώρησης και η συναλλαγή διεκπεραιώνεται εκτός της ψηφιακής πλατφόρμας MyPlaceUp ενώ τα Προϊόντα που διατίθενται δεν είναι Προϊόντα της Εταιρείας αλλά Προϊόντα των Πωλητών.

2. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους πριν προχωρήσετε σε κράτηση Προϊόντων μέσω του MyPlaceUp

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν είναι αντιπρόσωπος για τον Χρήστη ή τον   Πωλητή και δεν έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του Χρήστη ή για λογαριασμό του Πωλητή. 

 

Με την κράτηση προϊόντων της αρεσκείας του, ο Χρήστης πραγματοποιεί συναλλαγή απευθείας με τον Πωλητή και η εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία δεν ελέγχει οποιεσδήποτε πτυχές της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της καταχώρησης του Προϊόντος, της διαθεσιμότητας, της ακρίβειας ή της ποιότητας, της αποστολής και παράδοσης των Προϊόντων καθώς και των τιμών ή των τρόπων εξόφλησης, προσφορών ή μειώσεων τιμής που αποκλειστικώς υπεύθυνοι είναι οι πωλητές

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία λειτουργεί ως πλατφόρμα ενημέρωσης για ανεξάρτητους πωλητές και η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ του Χρήστη και Πωλητή, ούτε είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του  Πωλητή. 

Οι  τρίτοι Πωλητές είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον   Πωλητή.

2.1 ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ;

Αυτοί οι Όροι εφαρμόζονται σε όλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το MyPlaceUp. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, όταν (i) προβείτε σε κράτηση προϊόντων από τον Ιστότοπο ή (ii) από οποιαδήποτε ηλεκτρονική σελίδα η οποία συνδέεται άμεσα με τον παρόντα Ιστότοπο ή όταν κάνετε χρήση του συγκεκριμένου Ιστοτόπου ενημερωτικά. Απόκλιση από αυτούς τους παρόντες Όρους είναι δυνατή μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας.

2.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε το 1977 χαράσσοντας μέχρι σήμερα μια μεγάλη πορεία στον χώρο του επίπλου η οποία αποτελεί και το σημαντικό στοιχείο που διαμορφώνει το δυναμικό παρόν της. Εμπειρία, τεχνογνωσία, έρευνα, εξειδίκευση, σχεδιαστικές αναζητήσεις, επιμονή, κύρος και αξιοπιστία είναι συστατικά που μας συνοδεύουν από την έναρξη της δραστηριοποίησής μας στο χώρο αυτό και μας οδηγούν στην νέα εποχή πρόσβασης, και ψηφιακά πλέον με τους πελάτες μας. Στο πλευρό μας, συμμεριζόμενοι  τις ανωτέρω αρχές και τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας, βρίσκονται οι επί σειρά ετών συνεργάτες μας Πωλητές/Κατασκευαστές μοναδικών προϊόντων οικιακού εξοπλισμού των οποίων τα προϊόντα λαμβάνουν την καλύτερη προβολή και προσβασιμότητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MyPlaceUp

2.3 ΤΟ MyPlaceUp

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεργάτης τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των κρατήσεων ψηφιακά στην πλατφόρμα MyPlaceUp, ενώ τα Προϊόντα που διατίθενται προς προσφορά στην Πλατφόρμα MyPlaceUp είναι Προϊόντα των Πωλητών 

Η εφαρμογή δεν διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, αλλά ένα ευέλικτο σύστημα κωδικοποιημένων κρατήσεων και πληρωμών offline με στόχο να σας προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης κράτησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας του (και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα). Κρατήσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. 

Με την κράτηση ο χρήστης εγγυάται ότι προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι ακριβείς και πλήρεις όπως επίσης:

  • δεν οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή αποβλέπουν σε πώληση αντικειμένων που η διάθεσή τους αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία
  • δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων, παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων
  • δεν περιέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν εσκεμμένα ζημία ή να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων τόσο στους χρήστες του συστήματος ή του συστήματος γενικότερα 

2.4 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

H MyPlaceUp έχει ένα μοναδικό σύστημα προσφορών που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε εσείς την τιμή αγοράς, αποκτώντας τα αγαπημένα σας προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η ενότητα αυτή σας δίνει δύο επιλογές όταν ψωνίζετε. Πρώτον, μπορείτε να επιλέξετε μια άμεση έκπτωση και να κάνετε κράτηση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει και αγορά στο κατάστημα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μοιραστείτε το προϊόν στα social media και να εξασφαλίσετε την χαμηλότερη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να πουληθεί αυτό το προϊόν!

Βήμα 1ο – Βρες το ιδανικό Προϊόν για εσένα

Επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, το όνομα, το υλικό, το χρώμα, την ποσότητα κ.λπ.. Είναι απαραίτητο να έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό (account) δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Βήμα 2ο – Κάνε Κράτηση και Πληρωμή στο κατάστημα

Ολοκληρώνοντας την Κράτηση και Πληρωμή στο κατάστημα θα δείτε τί ήδη έχετε εισαγάγει μέσα την φωτογραφία του προϊόντος, το όνομα, την τιμή, την ποσότητα καθώς την άμεση έκπτωση. 

Στην συνέχεια αποστέλλονται τα πλήρη στοιχεία του πωλητή του συγκεκριμένου προϊόντος (τηλέφωνο, διεύθυνση) αν είναι εμπορική ή κατασκευαστική εταιρεία, καθώς και σύνδεσμο προς την  ηλεκτρονική διεύθυνση όπου εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες του καταστήματος όπου θα ολοκληρωθεί η παραγγελία  μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών

Προσφορές / Share Deals – Κάνε Share και Κέρδισε μεγαλύτερη έκπτωση!

 

Στην ενότητα προσφορών – Share Deals μόλις βρείτε ένα προϊόν που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιήστε το κουμπί “τιμή share” και τα εργαλεία κοινής χρήσης της πλατφόρμας μας για να το μοιραστείτε στα social media. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον, η χαμηλότερη τιμή θα ξεκλειδώσει και θα μπορείτε να την επιλέξετε ώστε να κάνετε την Κράτηση και Πληρωμή στο κατάστημα 

Πριν από την κράτηση και Πληρωμή στο Κατάστημα, ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστοτόπου». Με τη σήμανση αυτή, ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των πληροφοριών που περιγράφονται λεπτομερώς και με απλή και κατανοητή γλώσσα στο κείμενο.

2.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Μικρές χρωματικές διαφορές και άλλες παραλλαγές σε Προϊόντα είναι πιθανές λόγω των διαφορετικών τρόπων λήψης εικόνων, τεχνολογιών παρουσίασης ή άλλων τεχνικών λόγων. H εταιρεία δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.

Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την κράτηση, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων ή/και υπηρεσιών. 

Ο Χρήστης οφείλει να επισκέπτεται τυχόν ηλεκτρονικό / φυσικό κατάστημα του Πωλητή ώστε να ελέγχει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων και να ενημερώνεται για επιπλέον παρεχόμενες εμπορικές εγγυήσεις και οδηγίες χρήσεις. Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

Η εταιρεία προβαίνει σε τυπικό έλεγχο της προσφοράς του Πωλητή στο MyPlaceUp και δεν εγγυάται την ορθότητα ή ακρίβεια των ουσιωδών πληροφοριών απαραίτητων για την σύναψη της σύμβασης με τον Πωλητή που εμπεριέχει η προσφορά. Στην περίπτωση δε που προκύψει ανακολουθία της προσφοράς του Πωλητή με τους παρόντες όρους ή την νομοθεσία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας:

Email: info@myplaceup.com 

2.6 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ο Χρήστης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο MyPlaceUp σύμφωνα με την πληροφόρηση του Πωλητή. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων των Πωλητών εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

Μόλις ο Χρήστης προβεί σε κράτηση για ένα προϊόν του Πωλητή στο MyPlaceUp, η κράτηση του έχει διάρκεια επτά (7) ημερών και ο Πωλητής θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια της κράτησης μέχρι τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης. Ο Χρήστης δε χρειάζεται να ακυρώσει την κράτησή του η οποία παύει να ισχύει μετά την πάροδο των επτά (7) ημερών

2.7 ΤΙΜΕΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο MyPlaceUp καθώς και οι τρόποι εξόφλησης καθορίζονται αποκλειστικά από τους Πωλητές και η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις που πιθανόν προκύψουν κατά την αγορά. Οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν τιμές χονδρικής ενώ όταν ο Χρήστης είναι ιδιώτης ο Πωλητής συνυπολογίζει τον ΦΠΑ. Οι τιμές είναι σε Ευρώ (€).

2.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση κράτησης προϊόντων που εμφανίζονται στο MyPlaceUp συνάπτεται σύμβαση πώλησης του Χρήστη απευθείας με τον Πωλητή χωρίς η εταιρεία να είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Σύμβαση Πώλησης.

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών όπως ισχύουν σήμερα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται στην κράτησή σας ώστε να ενημερωθείτε για την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζει ο κάθε Πωλητής (π.χ. έξοδα και διαδικασία αποστολής επιστροφής, κατάσταση συσκευασιών και προϊόντων )

Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας:

Email: info@myplaceup.com 

2.9 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που Χρήστης προχωρήσει σε κράτηση μέσω του MyPlaceUp, η εταιρεία παραμένει στην διάθεσή του Χρήστη για οποιαδήποτε πληροφορία / ερώτηση φροντίζοντας να διευκολύνει την επικοινωνία με τον Πωλητή εφόσον της ζητηθεί. Δηλώνεται όμως ρητά ότι η εταιρεία  δεν είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη πελατών για την αγορά προϊόντων των Πωλητών. Εάν ο Χρήστης έχει απορίες σχετικά με το προϊόν που αγόρασε ή την αποστολή του, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Πωλητή για οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών χρειάζεται. 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους για τη χρήση του MyPlaceUp («όροι Χρήσης Ιστότοπου») πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Οι Όροι Χρήσης του Ιστότοπου ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Ιστότοπου, καθώς και για το Περιεχόμενο (όπως ορίζεται παρακάτω), όσον αφορά πληροφορίες, προτάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω του Ιστότοπου. Έχοντας πρόσβαση σε / και χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συγκατατίθεστε στους Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου στο σύνολό τους, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τον Ιστότοπο και το Διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως από αυτόν.

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφήσεων και λογισμικού (“Περιεχόμενο”), ανήκει στην «Α.Ι. ΤΖΙΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», τους δικαιοπαρόχους ή τους προμηθευτές του περιεχομένου της. Όλα τα στοιχεία του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά του γενικού σχεδιασμού και του περιεχομένου του, ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από ό,τι ρητά επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτής ή άλλης συμφωνίας με την εταιρεία, κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε μέσων. Ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμένουν αποκλειστικά στην κυριότητα της εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων της, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

3.2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο διατίθενται δωρεάν και παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αποτελούν γενική ενημέρωση και μόνο και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η εταιρεία δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή/και οι παροχές που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον Ιστότοπο δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Επιπλέον, η εταιρεία δεν θα παρέχει συγκεκριμένες υποδομές πληροφορικής ή συνδεσιμότητας. Συνεπώς, η εταιρεία δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ή να εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή δεν θα περιέχει σφάλματα. Η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι το Περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ορθό, ακριβές, επαρκές, χρήσιμο, επίκαιρο, αξιόπιστο ή κάτι άλλο, σε κάθε περίπτωση και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

3.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η εταιρεία, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές ή κάποιος από τους συνεργάτες της ή άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστότοπου θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή ανακρίβειες ή ατέλειες των Πληροφοριών που βρίσκονται στον Ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων ή κάτι άλλο που προκύπτει σε σχέση με τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYPLACEUP. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ MYPLACEUP, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – MYPLACEUP ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ MYPLACEUP, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MYPLACEUP Ή / KAI ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ MYPLACEUP, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

3.4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Για την εξυπηρέτησή σας και για τη βελτίωση της χρήσης του Ιστότοπου, μπορεί να παρέχονται κατά διαστήματα σύνδεσμοι που οδηγούν σε Ιστοσελίδες που ελέγχονται από  τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι σας μεταφέρουν μακριά από την υπηρεσία και από τον Ιστότοπο και βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας. Αυτό συμπεριλαμβάνει συνδέσμους συνεργατών (Πωλητών) που μπορεί να χρησιμοποιούν τα Σήματα Κατατεθέντα της εταιρείας ως μέρος μιας συμφωνίας συνεργασίας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των Ιστοσελίδων. Συνεπώς, επισκέπτεστε/έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Ιστοσελίδες, αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι άλλες Ιστοσελίδες μπορεί να στέλνουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν στοιχεία ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης ή/και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες πριν από τη χρήση τους.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι άλλες Ιστοσελίδες μπορεί να στέλνουν τα δικά
τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν στοιχεία ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης ή/και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες πριν από τη χρήση τους.

3.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΠΩΛΗΤΩΝ / MARKETPLACE

Στο marketplace MyPlaceUp παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογούν την αγοραστική τους εμπειρία σχετικά με τα Προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους Πωλητές και το ίδιο το Marketplace. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας.

Στο ψηφιακή πλατφόρμα MyPlaceUp παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογούν την αγοραστική τους εμπειρία σχετικά με τα Προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους Πωλητές και τον Ιστότοπο. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ολοκληρώσει την κράτησή σας. 

Ειδικά σχετικά με τις αξιολογήσεις που αφορούν Πωλητές είτε αφορούν τα προϊόντα τους, την εξυπηρέτηση, την παράδοση κλπ για λόγους διατήρησης της αξιοπιστίας του Ιστοτόπου μας πριν την δημοσίευση της αξιολόγησης θα απαιτηθούν από τον χρήστη στοιχεία  που επιβεβαιώνουν ύπαρξη κράτησης καθώς και πιθανώς ζητηθούν επιπλέον στοιχεία από τον χρήστη που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ή όχι της παραγγελίας. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε, κατά την κρίση μας, σε μη δημοσίευση της αξιολόγησης του χρήστη ή και σε διαγραφή ήδη δημοσιευμένης αξιολόγησης, εφόσον διαπιστώσουμε ή ενημερωθούμε ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης είτε τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (λ.χ. αποκάλυψη δεδομένων τρίτου προσώπου). 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην εταιρεία μας σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας « www.myplaceup.com ». Το παρόν κείμενο με τον τίτλο Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Απορρήτου εξηγεί με απλή και κατανοητή γλώσσα αλλά και σαφήνεια πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.

Η εταιρεία συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, τους διαδικτυακούς μας επισκέπτες, έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο..

Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της εταιρείας υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. 

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της εταιρείας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

4.1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή ενημέρωσης για προϊόντα και τις δράσεις της εταιρείας. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. 

Συγκεκριμένα κατά την πραγματοποίηση κράτησης μέσω του Ιστοτόπου, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) 

Όσοι από εσάς μας έχετε παράσχει την συναίνεσή σας για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον ανωτέρω σκοπό (ήτοι προς τον σκοπό της ενημέρωσής σας για προϊόντα και τις δράσεις της εταιρείας) διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας την σχετική εντολή στον Ιστότοπο της εταιρείας

4.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων , αποτελεί 

(α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του Ιστότοπου, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. ενημέρωση για προϊόντα και προσφορές και συνακόλουθα η κράτηση προϊόντων για αγορές σε φυσικό κατάστημα υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, 

(β) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία, (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας κράτησης, με σκοπό την ευκολία του χρήστη και / ή η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

Η εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν εσείς μας προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Σας συμβουλεύουμε να απόσχετε από την παροχή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων ή αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την εταιρεία αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της.

Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων.  Η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. 

Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. 

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση, φορητότητα ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@myplaceup.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει ενώ ενδέχεται να σας ζητήσουμε στοιχεία για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας χωρίς να αποκλείεται η επιβάρυνσή σας με το αναλογούν κόστος. 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία κρίνετε πως παραβιάζετε κάποιο δικαίωμά σας ή η εταιρεία δεν τηρεί τις Υποχρεώσεις της δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr).

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων , αποτελεί

(α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του Ιστότοπου, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης παραγγελιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο,

(β) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία, (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας, με σκοπό την ευκολία του χρήστη και / ή η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

Η εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν εσείς μας προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Σας συμβουλεύουμε να απόσχετε από την παροχή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων ή αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την εταιρεία αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της.

4.3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με  τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Τα άτομα αυτά μπορούν να είναι οι Πωλητές που είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας. Η εταιρεία θα παρέχει στους Πωλητές τις πληροφορίες αυτές, ως απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών και ειδικότερα για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη, την επικοινωνία μαζί του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με την παραγγελία του Πελάτη.

4.4 Cookies

Η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας. 

4.4.1 Τι είναι τα Cookies;

Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

4.4.2 Χρησιμοποιεί η Επιχείρησή μας Cookies;

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε τον Ιστότοπο πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.

4.4.3 Τι Είδη Cookies Χρησιμοποιούμε;

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

ΕΙΔΟΣ

ΠΗΓΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

cookielawinfo-checkbox-analytics

MyPlaceUp

11 ΜΗΝΕΣ

Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Analytics”.

cookielawinfo-checkbox-functional

MyPlaceUp

11 ΜΗΝΕΣ

Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Λειτουργικά”.

cookielawinfo-checkbox-necessary

MyPlaceUp

11 ΜΗΝΕΣ

Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Απαραίτητα”.

cookielawinfo-checkbox-others

MyPlaceUp

11 ΜΗΝΕΣ

Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Άλλα.

cookielawinfo-checkbox-performance

MyPlaceUp

11 ΜΗΝΕΣ

Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Απόδοση”.

viewed_cookie_policy

MyPlaceUp

11 ΜΗΝΕΣ

Το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

subscribeCookie

έμμονο

_gat_gtag_UA_73271321_44

Google

2 ΧΡΟΝΙΑ

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της κατάστασης συνεδρίας.

_ga

Google

2 ΧΡΟΝΙΑ

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών

_gid

Google

24 ΩΡΕΣ

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών

4.4.4 Ποια η χρήση δεδομένων στατιστικής ανάλυσης (web analytics);

Ο Ιστότοπος μας χρησιμοποιεί Google Analytics με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) της επισκεψιμότητας του Ιστοτόπου. Η Google Analytics, η οποία στηρίζεται στη χρήση cookies, είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και σκοπός της είναι να παρέχει δεδομένα για την βελτίωση των υπηρεσιών του MyPlaceUp και την ανάλυση δεδομένων διαφήμισης. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics ακολουθήστε την https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ 

4.4.5 Τι Είδους Δεδομένα Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies;

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του Ιστοτόπου, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
  • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
  • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

4.4.6 Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες :

4.5 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

4.5.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης:

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται στον όρο 4.1 Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4.5.2. Δικαίωμα Πρόσβασης:

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας.

4.5.3. Δικαίωμα Διόρθωσης:

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.

4.5.4. Δικαίωμα στην Ψηφιακή Λήθη:

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους.

4.5.5. Δικαίωμα Φορητότητας:

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.
Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων διαγραφής (Ψηφιακής Λήθης) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

4.5.6. Δικαίωμα Εναντίωσης:

Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στην χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση.

4.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα του Χρήστη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μαζί του και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του Χρήστη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας καθώς και οι   Πωλητές, που συνεργάζονται με την εταιρεία για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών τους μέσω του MyPlaceUp.

5.ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρεία  εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του Ιστότοπου. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

6.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για κάθε μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που προκαλείται από γεγονότα που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.

Όλες οι νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αγορά, μέσω της MyPlaceUp θα διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο (το δίκαιο της Ε.Ε.) και θα υπόκεινται στην αρμόδια αρχή των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.

Εγγραφή
Σας ενδιαφέρει να ανακαλύψετε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα από τοπικές επιχειρήσεις, να εξασφαλίσετε τις καλύτερες δυνατές τιμές της αγοράς και να ολοκληρώσετε τις αγορές σας με τους δικού σας όρους;

Είστε στο σωστό μέρος!

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό για να ανακαλύψετε τους διάφορους τρόπους και τα πλούσια οφέλη που σας προσφέρει η συμμετοχή σας στην πλατφόρμα μας.


Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ Επιστροφή
Προς το παρόν η πλατφόρμα μας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Αν διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία κατά την πλοήγηση σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας εδώ
Αίτηση συνεργασίας
Σας ενδιαφέρει να προωθήσετε τα προϊόντα της επιχείρησης σας σε χιλιάδες νέους ενδιαφερόμενους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, να δημιουργήσετε νέες επιχειρησιακές σχέσεις με προμηθευτές στο χώρο του οικιακού εξοπλισμού και να εμπλουτίσετε την γκάμα των προϊόντων σας;

Είστε στο σωστό μέρος!

Προχωρήστε σε αίτημα συνεργασίας με την ΜyPlaceUp, ώστε να μάθετε για τους τρόπους και τα διάφορα οφέλη της συμμετοχής σας στην πλατφόρμα.


Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ Επιστροφή
Προς το παρόν η πλατφόρμα μας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Αν διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία κατά την πλοήγηση σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας εδώ
Αίτηση συνεργασίας
Σας ενδιαφέρει να προωθήσετε τα προϊόντα της επιχείρησης σας σε χιλιάδες νέους ενδιαφερόμενους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο μέσω του δικτύου πωλήσεων σας, να δημιουργήσετε νέες επιχειρησιακές σχέσεις με καταστήματα λιανικής στο χώρο του οικιακού εξοπλισμού και να δημιουργήσετε ένα κανάλι διάθεσης της πλεονάζουσας παραγωγικής σας ικανότητας;

Είστε στο σωστό μέρος!

Προχωρήστε σε αίτημα συνεργασίας με την ΜyPlaceUp, ώστε να μάθετε για τους τρόπους και τα διάφορα οφέλη της συμμετοχής σας στην πλατφόρμα.


Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ Επιστροφή
Προς το παρόν η πλατφόρμα μας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Αν διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία κατά την πλοήγηση σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας εδώ
Καλως ήρθατε στη MyPlaceUp
Πείτε μας για εσάς, ώστε να μοιραστούμε μαζί σας το περιεχόμενο που σας αφορά. Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ
Αν διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία κατά την πλοήγηση σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας εδώ