Back to top
Share

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – MARKETPLACE Myplaceup
Ημερ. Τροποποίησης 15.5.2020

Οι Όροι και Προϋποθέσεις σε αυτό το έγγραφο, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχετικά με εμάς.
2. Όροι Αγοράς.
3. Χρήση του Ιστότοπου
4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου
5. Ασφάλεια
6. Ανωτέρα Βία – Τοπική Αρμοδιότητα,
όπως επίσης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα για οποιαδήποτε διαδικασία ή έγγραφο, για τους οποίους παρέχεται σύνδεσμος στο παρόν έγγραφο.

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Η παρούσα ιστοσελίδα « www.myplaceup.com » (“Marketplace Myplaceup”) ανήκει σε και διαχειρίζεται από ή εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ι. ΤΖΙΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 200, ΤΚ 12241 τηλ.: 210 3457182, 210 3413910, 210 3426520, fax: 210 3413911 e-mail: info@myplaceup.com νόμιμα καταχωρημένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 125584302000 και ΑΦΜ 800494716 (“εμείς/εμάς/η εταιρεία”). Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση του ηλεκτρονικού Ιστοτόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού marketplace και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού που ενδιαφέρεται για την αγορά μοναδικών επίπλων. Στον συγκεκριμένο Ιστότοπο λειτουργεί ηλεκτρονικό marketplace που επιτρέπει σε ανεξάρτητους εμπόρους / κατασκευαστές επίπλου («Πωλητές») που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της εταιρείας να καταχωρούν και να πωλούν τα προϊόντα τους και δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρουν ανεξάρτητοι πωλητές, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα / Πωλητές καθορίζουν την τιμή, την πολιτική αποστολής και επιστροφών και αποστέλλουν την επιλογή σας στην διεύθυνση που δηλώσατε, ενώ η συναλλαγή διεκπεραιώνεται με ασφάλεια μέσω του Marketplace Myplaceup.

2. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Αγοράς πριν παραγγείλετε Προϊόντα από το Marketplace Myplaceup.
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν είναι αντιπρόσωπος για τον Πελάτη ή τον Πωλητή και δεν έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη ή για λογαριασμό του Πωλητή. 2
Με την αγορά προϊόντων, ο Πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγή απευθείας με τον Πωλητή και η εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία δεν ελέγχει οποιεσδήποτε πτυχές της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της καταχώρησης του Προϊόντος και της ακρίβειας ή της ποιότητας, της αποστολής και παράδοσης των Προϊόντων. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρεία λειτουργεί ως πλατφόρμα πωλήσεων για ανεξάρτητους πωλητές και η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ του Πελάτη και Πωλητή, ούτε είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Πωλητή. Οι τρίτοι Πωλητές είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσει και εγγυήσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Πωλητή.

2.1 ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ;
Αυτοί οι Όροι Αγοράς εφαρμόζονται σε όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με το Marketplace Myplaceup. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Αγοράς, όταν (i) παραγγέλνετε οτιδήποτε από τον Ιστότοπο ή (ii) από οποιαδήποτε ηλεκτρονική σελίδα η οποία συνδέεται άμεσα με τον παρόντα Ιστότοπο ή όταν κάνετε χρήση του συγκεκριμένου Ιστοτόπου. Απόκλιση από αυτούς τους Όρους Αγοράς είναι δυνατή μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας.

2.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε το 1977 χαράσσοντας μέχρι σήμερα μια μεγάλη πορεία στον χώρο του επίπλου η οποία αποτελεί και το σημαντικό στοιχείο που διαμορφώνει το δυναμικό παρόν της. Εμπειρία, τεχνογνωσία, έρευνα, εξειδίκευση, σχεδιαστικές αναζητήσεις, επιμονή, κύρος και αξιοπιστία είναι συστατικά που μας συνοδεύουν από την έναρξη της δραστηριοποίησής μας στο χώρο αυτό και μας οδηγούν στην νέα εποχή πρόσβασης, και ψηφιακά πλέον με τους πελάτες μας. Στο πλευρό μας, συμμεριζόμενοι τις ανωτέρω αρχές και τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας, βρίσκονται οι επί σειρά ετών συνεργάτες μας Πωλητές/Κατασκευαστές μοναδικών επίπλων των οποίων τα προϊόντα λαμβάνουν την καλύτερη προβολή και προσβασιμότητα μέσω του ηλεκτρονικού marketplace του Myplaceup

2.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MARKETPLACE Myplaceup
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού marketplace www.myplaceup.com αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ969/22.3.2017. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεργάτης τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των αγορών στο Marketplace Myplaceup.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18+) έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία, επιφυλάσσεται του 3 δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Με την σύναψη της σύμβασης ο χρήστης εγγυάται ότι προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει στην αίτηση ή στην παραγγελία του είναι ακριβείς και πλήρεις όπως επίσης:
• δεν οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή αποβλέπουν σε πώληση αντικειμένων που η διάθεσή τους αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία
• δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων, παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων
• δεν περιέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν εσκεμμένα ζημία ή να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων τόσο στους χρήστες του συστήματος ή του συστήματος γενικότερα

2.4 ΠΩΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Βήμα 1ο
Επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, το όνομα, το υλικό, το χρώμα, την ποσότητα κ.λπ. και τα προσθέτετε στο καλάθι αγορών. Είναι απαραίτητο να έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό (account) ενώ μπορείτε να δηλώσετε / συμπληρώσετε τα απαραίτητα για την αποστολή στοιχεία κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Βήμα 2ο
Πηγαίνετε στο καλάθι αγορών όπου θα δείτε τί ήδη έχετε εισαγάγει μέσα την φωτογραφία του προϊόντος, το όνομα, την τιμή, την ποσότητα καθώς την επιλογή εισαγωγής πιθανού κουπονιού προσφοράς.
Στην συνέχεια εμφανίζεται το υποσύνολο, η διεύθυνσή σας και το κόστος των μεταφορικών εξόδων και το συνολικό κόστος αγοράς πλέον του ΦΠΑ.

Βήμα 3ο
Με την επιλογή ολοκλήρωσης της παραγγελίας εμφανίζεται η καρτέλα παραγγελίας σας που περιέχει:
Α) Τα στοιχεία χρέωσης από τα οποία κάποια είναι ήδη προσυμπληρωμένα από τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τα οποία ελέγχετε ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα λάθους στην παραγγελία
Β) Την παραγγελία σας (προϊόν, τιμή, έξοδα αποστολής κ.λπ.)
Γ) Τις επιλογές εξόφλησης
Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε την παραγγελία σας και την πληρωμή αυτής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα δια μέσου της EveryPay, αδειοδοτημένο ίδρυμα πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η EveryPay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS) ή εναλλακτικά να προβείτε σε απευθείας συναλλαγή με το κατάστημα εκτός myplaceup.com με τις παρακάτω επιλογές:
• Προκαταβολή και εξόφληση με την παράδοση
Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, το σύστημα του Myplaceup υπολογίζει την προκαταβολή που έχει ορίσει ο εκάστοτε πωλητής και λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος και τον τραπεζικό του λογαριασμό ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή εκτός της πλατφόρμας myplaceup.com)
• Online Τραπεζική κατάθεση
Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος και τον τραπεζικό του λογαριασμό ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή εκτός της πλατφόρμας myplaceup.com
• Επίσκεψη στο κατάστημα
Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος, ώστε να επισκεφτείτε το κατάστημα, να δείτε από κοντά το προϊόν και να εξετάσετε επιπλέον τρόπους πληρωμής και εξόφλησης τις παραγγελίας σας.

• Αντικαταβολή
(Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή εκτός της πλατφόρμας myplaceup.com)
Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής θα εμφανίζονται στο καλάθι αγορών αν και εφόσον υποστηρίζονται από το εκάστοτε κατάστημα – πωλητή

Δ) Τα πλήρη στοιχεία του πωλητή του συγκεκριμένου προϊόντος (τηλέφωνο, διεύθυνση) αν είναι εμπορική ή κατασκευαστική εταιρεία, καθώς και σύνδεσμο προς ηλεκτρονική διεύθυνση όπου εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες:
Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις του του Ιστοτόπου». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των πληροφοριών που περιγράφονται λεπτομερώς και με απλή και κατανοητή γλώσσα στο κείμενο.

Βήμα 4ο
Επιβεβαίωση καταχώρησης παραγγελίας.
Εφόσον ολοκληρώσετε την παραγγελία σας αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχετε δηλώσει η καταχώρηση της παραγγελίας σας στην οποία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως αριθμός της παραγγελίας, ημερομηνία καταχώρησης, προϊόν, αποστολή, μέθοδος πληρωμής, διεύθυνση χρέωσης / αποστολής κ.α., οπότε και έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία αγοράς.

2.5 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Όλα τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα των Πωλητών έως ότου εξοφλήσετε το συνολικό ποσό που οφείλετε για την αγορά το οποίο προκύπτει από οποιοδήποτε συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, προηγούμενων ή επόμενων αποστολών ή μερικών αποστολών. Απαγορεύεται η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε Προϊόντος πριν περιέλθει στην αποκλειστική σας κυριότητα.

2.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 5
Μικρές χρωματικές διαφορές και άλλες παραλλαγές σε Προϊόντα είναι πιθανές λόγω των διαφορετικών τρόπων λήψης εικόνων, τεχνολογιών παρουσίασης ή άλλων τεχνικών λόγων. H εταιρεία δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.
Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

2.7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο Marketplace Myplaceup. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων των Πωλητών εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση.

2.8 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Με την επιφύλαξη του όρου 2.12. (δικαίωμα υπαναχώρησης – ανταλλαγής) το οποίο συνεχίζει να ισχύει, λόγω του ότι επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας από τη στιγμή που θα την αποστείλετε, η ακύρωση της παραγγελίας σας δεν είναι δυνατή.
Συγκεκριμένα, μόλις ο Πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για ένα προϊόν Πωλητή στο Marketplace Myplaceup, ο Πωλητής θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια της παραγγελίας. Η Παραγγελία δύναται να ακυρωθεί από τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής δεν έχει ήδη αποδεχθεί την Παραγγελία. Η εταιρεία θα μπορεί να ακυρώσει παραγγελία πριν γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή εφόσον αιτηθεί από πελάτη.

2.9 ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο Marketplace Myplaceup καθορίζονται αποκλειστικά από τους Πωλητές και η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις που πιθανόν προκύψουν κατά την αγορά. Οι τιμές που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές είναι σε Ευρώ (€).
Αν η κάρτα σας δεν είναι σε ευρώ αλλά σε άλλο νόμισμα, τότε θα χρεωθείτε αναλόγως με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημέρα που ο εκδότης της κάρτας σας ολοκλήρωσε τη συναλλαγή. Σημειώστε ότι οι τιμές στην ιστοσελίδα, δεν περιλαμβάνουν κόστη αποστολής/αντικαταβολής, ένα ποσό το οποίο θα πιθανόν να προστεθεί στο τελικό σύνολο κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

2.10 ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας απαιτούνται:
Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

2.10.1 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ MARKETPLACE Myplaceup
Χρήση της πιστωτικής σας κάρτας σε συνεργασία με την EveryPay.
Ο Πελάτης δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί την εταιρεία ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την εταιρεία νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Πελάτη για λογαριασμό των Πωλητών. Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με πιστωτικές κάρτες (VISA, MasterCard, American Express και Discover), χρεωστικές κάρτες ή άλλο τρόπο πληρωμής που καθορίζει η εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση. Ο Πελάτης, δια των παρόντων όρων, εξουσιοδοτεί την εταιρεία να χρεώνει τους λογαριασμούς της πιστωτικής του κάρτας για οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλεται στην εταιρεία ή στον Πωλητή. Επιπλέον, η εταιρεία δύναται να συμψηφίσει οποιαδήποτε ποσά τυχόν οφείλει ο Πελάτης στην εταιρεία ή στον τρίτο έναντι οποιωνδήποτε ποσών τυχόν οφείλονται στον Πελάτη από την εταιρεία ή τον τρίτο.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η EveryPay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της EveryPay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bitSSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή
Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.

2.10.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ / ΕΚΤΟΣ MARKETPLACE Myplaceup
• Προκαταβολή και εξόφληση με την παράδοση( Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, το σύστημα του Myplaceup υπολογίζει την προκαταβολή που έχει ορίσει το εκάστοτε κατάστημα και λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος και τον τραπεζικό του λογαριασμό ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή εκτός της πλατφόρμας myplaceup.com)
• Online τραπεζική Κατάθεση (Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος και τον τραπεζικό του λογαριασμό ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή εκτός της πλατφόρμας myplaceup.com)
• Αντικαταβολή (Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή εκτός της πλατφόρμας myplaceup.com)
• Επίσκεψη στο κατάστημα (Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής λαμβάνετε ένα αρχείο .pdf με τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς τα στοιχεία του καταστήματος, ώστε να επισκεφθείτε το κατάστημα, να δείτε από κοντά το προϊόν και να εξετάσετε επιπλέον τρόπους πληρωμής και εξόφλησης της παραγγελίας σας ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή εκτός της πλατφόρμας myplaceup.com).
Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής θα εμφανίζονται στο καλάθι αγορών αν και εφόσον υποστηρίζονται από το εκάστοτε Πωλητή, κατάστημα – επιχείρηση.
Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αφού οι συναλλαγές πραγματοποιούνται εκτός της πλατφόρμας και offline, χωρίς να έχει κανένα έλεγχο για αυτές.

2.10.3 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του Πωλητή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του, το οποίο περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων της παραγγελίας.

2.11 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η Παράδοση των προϊόντων που αγοράζει ο Πελάτης με την χρήση του ηλεκτρονικού Marketplace Myplaceup γίνεται αποκλειστικά από / και με ευθύνη του Πωλητή. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αποστείλει οποιοδήποτε προϊόν στον Πελάτη.
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρεία μπορεί να παρέχει στον Πωλητή τη διεύθυνση αποστολής του Πελάτη για την αποστολή των προϊόντων που αγόρασε.
Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται από τον Πωλητή και ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως το βάρος εξόδων αποστολής για κάθε προϊόν που αγόρασε από το Marketplace Myplaceup.

2.12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών όπως ισχύουν σήμερα .
Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που εσείς ή πρόσωπο, που έχει οριστεί από εσάς, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, θα έχει/έχουν στη φυσική κατοχή του/τους τα προϊόντα ή (στην περίπτωση σύμβασης για πολλά προϊόντα, τα οποία έχετε παραγγείλει σε μια ενιαία παραγγελία και τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά) από την ημερομηνία της τελικής παράδοσης των τμηματικά παραδοθέντων προϊόντων ή (σε περίπτωση σύμβασης για την παράδοση ενός προϊόντος που αποτελείται από πολλαπλές τμηματικές παραδόσεις ή αντικείμενα) από την ημερομηνία της τελευταίας τμηματικής παράδοσης ή το τελευταίο αντικείμενο.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ενημερώσετε των Πωλητή τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται στην παραγγελία σας και εφόσον έχετε επιλέξει τρόπο εξόφλησης μέσω του Myplaceup (χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω EveryPay ) και την εταιρεία («Α.Ι. ΤΖΙΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 200, ΤΚ 12241 τηλ.: 210 3457182, 210 3413910, 210 3426520, fax: 210 3413911, e-mail: info@myplaceup.com) υποβάλλοντας μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email) δηλώνοντας την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε την δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης, θα σας επιστραφεί όλο το ποσό που καταβάλατε ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης που επιλέξατε, αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχει λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης ο Πωλητής και αν έχει επιλεγεί ο τρόπος εξόφλησης μέσω του Marketplace Myplaceup η εταιρεία μας.
Συγκεκριμένα επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά σε προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται σε έκπτωση ή σε εκπτωτικά πακέτα προσφορών, εφόσον η Πωλητής έχει παραλάβει τα προϊόντα τα οποία έχει στείλει στον εκάστοτε πελάτη με όλα τα παραστατικά τα οποία την συνοδεύουν, αφαιρώντας πάντα τα έξοδα αποστολής-επιστροφής τα οποία βαραίνουν τον πελάτη.
Επιστροφή χρημάτων γίνεται ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ που έχει επιλεγεί από τον πελάτη κατά την αγορά αφαιρώντας τα έξοδα αποστολής-επιστροφής που μπορεί να διαφέρουν σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το βάρος και την περιοχή ( δυσπρόσιτη ή μη ).
Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η εξόφληση μέσω του Marketplace Myplaceup και χρέωση κάρτας μέσω της Everypay η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα στον πελάτη με σχετική εντολή στην EveryPay, ενημερώνοντας για την ακύρωση της συναλλαγής. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει.

Θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα αμέσως, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώσατε των Πωλητή /και την εταιρεία εφόσον επιλέξατε τρόπος εξόφλησης μέσω της Marketplace Myplaceup και της EveryPay σχετικά με την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.
Θα πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, εφόσον η μείωση της αξίας οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς εκ μέρους σας, κατά την εξακρίβωση του είδους, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.
Ο Πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε μέσω του Marketplace Myplaceup στον Πωλητή μετά την παρέλευση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αλλά πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πωλητή για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμεί. Τα στοιχεία του Πωλητή και της παραγγελίας βρίσκονται διαθέσιμα στο λογαριασμό του στο Marketplace Myplaceup
Μπορείτε να ανταλλάξετε το αγορασμένο προϊόν με το ίδιο προϊόν σε διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, καθώς και με προϊόν ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας, πάντα σε απευθείας συνεννόηση με τον Πωλητή και ανάλογα με προϋποθέσεις που θέτει ο αρμόδιος Πωλητής. Δεν γίνονται αποδεκτές ανταλλαγές άλλου είδους. Αν αποφασίσετε να επιστρέψετε ένα αγορασμένο προϊόν πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα παραγγελία για κάθε επόμενη αγορά.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στους Πωλητές αχρησιμοποίητα και στην άριστη κατάσταση που ο Πελάτης τα παρέλαβε.
Δεν μπορεί να επιστραφεί κανένα προϊόν, το οποίο είναι χρησιμοποιημένο, χαλασμένο, χτυπημένο ή λερωμένο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μην γίνει αποδεκτή η επιστροφή του και/ή να μην δικαιούστε αποζημίωση. Θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσης, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κ.τ.λ.) καθώς και να συνοδεύονται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής, ανταλλαγής παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας: Email: info@myplaceup.com

2.13. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Στην περίπτωση που Πελάτης προχωρήσει σε αγορά μέσω του Marketplace Myplaceup από Πωλητή η εταιρεία παραμένει στην διάθεσή του Πελάτη για οποιαδήποτε πληροφορία / ερώτηση φροντίζοντας να διευκολύνει την επικοινωνία με τον Πωλητή εφόσον της ζητηθεί. Δηλώνεται όμως ρητά ότι η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη πελατών για την αγορά προϊόντων των Πωλητών. Εάν ο Πελάτης έχει απορίες σχετικά με το προϊόν που αγόρασε ή την αποστολή του, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Πωλητή για οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών χρειάζεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας που βρίσκονται στο λογαριασμό του ή στο email που έχει λάβει ο Πελάτης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους για τη χρήση του Marketplace Myplaceup («όροι Χρήσης Ιστότοπου») πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Οι Όροι Χρήσης του Ιστότοπου ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Ιστότοπου, καθώς και για το Περιεχόμενο (όπως ορίζεται παρακάτω), όσον αφορά πληροφορίες, προτάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω του Ιστότοπου. Έχοντας πρόσβαση σε / και χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συγκατατίθεστε στους Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου στο σύνολό τους, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τον Ιστότοπο και το Διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως από αυτόν.

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφήσεων και λογισμικού (“Περιεχόμενο”), ανήκει στην «Α.Ι. ΤΖΙΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», τους δικαιοπαρόχους ή τους προμηθευτές του περιεχομένου της. Όλα τα στοιχεία του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά του γενικού σχεδιασμού και του περιεχομένου του, ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από ό,τι ρητά επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτής ή άλλης συμφωνίας με την εταιρεία, κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε μέσων. Ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμένουν αποκλειστικά στην κυριότητα της εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων της, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

3.2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο διατίθενται δωρεάν και παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αποτελούν γενική ενημέρωση και μόνο και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Η εταιρεία δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή/και οι παροχές που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον Ιστότοπο δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
Επιπλέον, η εταιρεία δεν θα παρέχει συγκεκριμένες υποδομές πληροφορικής ή συνδεσιμότητας. Συνεπώς, η εταιρεία δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ή να εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή δεν θα περιέχει σφάλματα. Η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι το Περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ορθό, ακριβές, επαρκές, χρήσιμο, επίκαιρο, αξιόπιστο ή κάτι άλλο, σε κάθε περίπτωση και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

3.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η εταιρεία, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές ή κάποιος από τους συνεργάτες της ή άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστότοπου θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή ανακρίβειες ή ατέλειες των Πληροφοριών που βρίσκονται στον Ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων ή κάτι άλλο που προκύπτει σε σχέση με τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ MARKETPLACE Myplaceup. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ή ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ MARKETPLACE Myplaceup, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – MARKETPLACE Myplaceup ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ MARKETPLACE Myplaceup, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MARKETPLACE Myplaceup Ή / KAI ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ MARKETPLACE Myplaceup, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ.

3.4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Για την εξυπηρέτησή σας και για τη βελτίωση της χρήσης του Ιστότοπου, μπορεί να παρέχονται κατά διαστήματα σύνδεσμοι που οδηγούν σε Ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι σας μεταφέρουν μακριά από την υπηρεσία και από τον Ιστότοπο και βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας. Αυτό συμπεριλαμβάνει συνδέσμους συνεργατών (Πωλητών) που μπορεί να χρησιμοποιούν τα Σήματα Κατατεθέντα της εταιρείας ως μέρος μιας συμφωνίας συνεργασίας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των Ιστοσελίδων. Συνεπώς, επισκέπτεστε/έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Ιστοσελίδες, αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι άλλες Ιστοσελίδες μπορεί να στέλνουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν στοιχεία ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης ή/και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες πριν από τη χρήση τους.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στην εταιρεία μας σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας « www.myplaceup.com ». Το παρόν κείμενο με τον τίτλο Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Απορρήτου εξηγεί με απλή και κατανοητή γλώσσα αλλά και σαφήνεια πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.
Η εταιρεία συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, τους διαδικτυακούς μας επισκέπτες, έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο..
Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της εταιρείας υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της εταιρείας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

4.1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την αγορά προϊόντων και την παροχή ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις δράσεις της εταιρείας. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.
Συγκεκριμένα κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
Όσοι από εσάς μας έχετε παράσχει την συναίνεσή σας για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον ανωτέρω σκοπό (ήτοι προς τον σκοπό της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις δράσεις της εταιρείας) διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας την σχετική εντολή στον Ιστότοπο της εταιρείας

4.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων , αποτελεί
(α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του Ιστότοπου, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης παραγγελιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο,
(β) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία, (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας, με σκοπό την ευκολία του χρήστη και / ή η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
Η εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν εσείς μας προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Σας συμβουλεύουμε να απόσχετε από την παροχή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων ή αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την εταιρεία αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της.
Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. 13
Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία.
Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Τα οικονομικά σας στοιχεία (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), λαμβάνονται από την ΕveryPay χωρίς να λαμβάνουμε γνώση αυτών ή να διατηρούμε αρχείο.
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση, φορητότητα ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@myplaceup.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει ενώ ενδέχεται να σας ζητήσουμε στοιχεία για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας χωρίς να αποκλείεται η επιβάρυνσή σας με το αναλογούν κόστος.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία κρίνετε πως παραβιάζετε κάποιο δικαίωμά σας ή η εταιρεία δεν τηρεί τις Υποχρεώσεις της δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr).

4.3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Τα άτομα αυτά μπορούν να είναι οι Πωλητές που είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας. Η εταιρεία θα παρέχει στους Πωλητές τις πληροφορίες αυτές, ως απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών και ειδικότερα για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη, την επικοινωνία μαζί του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με την παραγγελία του Πελάτη.

4.4 Cookies
Η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

4.4.1 Τι είναι τα Cookies;
Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

4.4.2 Χρησιμοποιεί η Επιχείρησή μας Cookies;
Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε τον Ιστότοπο πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.

4.4.3 Τι Είδη Cookies Χρησιμοποιούμε;
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:
– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (login) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:
– Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
– Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
– Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας
– Για τη λειτουργία “Να με θυμάσαι”

4.4.4 Τι Είδη Cookies δεν Χρησιμοποιούμε;
Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.
4.4.5 Τι Είδους Δεδομένα Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies;
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του Ιστοτόπου, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
– Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
– Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
– Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

4.4.6 Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 15
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

4.5 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

4.5.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται στον όρο 4.1 Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4.5.2. Δικαίωμα Πρόσβασης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας.

4.5.3 Δικαίωμα Διόρθωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.

4.5.4. Δικαίωμα στην Ψηφιακή Λήθη: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους.

4.5.5. Δικαίωμα Φορητότητας: Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.

Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων διαγραφής (Ψηφιακής Λήθης) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 16

4.5.6. Δικαίωμα Εναντίωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στην χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση.

4.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα του Πελάτη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μαζί του και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας καθώς και οι Πωλητές, που συνεργάζονται με την εταιρεία για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών τους μέσω του Marketplace Myplaceup.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.
Η εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ο πελάτης μεταφέρετε στο ασφαλές περιβάλλον της EveryPay, εκεί αναγράφει τα στοιχεία της κάρτας του και ολοκληρώνεται η πληρωμή της παραγγελίας του. (τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας πάνε απευθείας στο ίδρυμα πληρωμών και όχι σε εμάς)
Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του Ιστότοπου. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστοτόπου διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως ισχύει σήμερα), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες.

Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL.

Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners &Discover.
Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για κάθε μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που προκαλείται από γεγονότα που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Όλες οι νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αγορά, μέσω της Marketplace Myplaceup θα διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο (το δίκαιο της Ε.Ε.) και θα υπόκεινται στην αρμόδια αρχή των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.